سامانه پرسنل سازمان
بیشتر بدانید

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

دسترسی همیشگی به اطلاعات یکپارچه سلامت

حذف اسناد و پرونده های کاغذی

کاهش نسخ و آزمایشات تکراری

کاهش خطاهای پزشکی و بهبود نتایج درمان

صرفه جويي در زمان و هزینه

افزایش مشارکت فرد در خودمراقبتی

اشتراک گذاری راحت اطلاعات با کادر درمان

پرسنل برنده، سازمان برنده

قابلیت‌ها

قابلیت‌های سامانه پرسنل سازمان

مشاهده پرونده های سلامت شغلی خود

گزارش گیری روند تغییرات وضعیت سلامت

دریافت مطالب آموزشی در زمینه های سلامت و ایمنی و ...

دریافت اطلاع رسانی های سازمانی و مشاهده رویدادهای پیش رو