سامانه مدیریت سلامت سازمان

افزایش سطح سلامت و رضایتمندی پرسنل

افزایش آگاهی مدیران از وضعیت سلامت پرسنل

افزایش انگیزه، تعهد و وفاداری پرسنل به سازمان

افزایش بهره وری، قدرت تولید و بازدهی سازمان

کاهش هزینه درمان، آموزش و استخدام

کاهش غیبت و پرزنتیسم

کاهش حوادث، آسیب دیدگی و ازکارافتادگی

کاهش استرس شغلی پرسنل

پرسنل مهم ترین و باارزش ترین دارایی سازمان

برخی قابلیت های سامانه
۱
دسترسی سریع و آسان به سوابق پرونده‌های پرسنل
۲
نمایش پرونده‌ها و خلاصه پرونده‌های نهایی شده
۳
سهولت بررسی وضعیت توسط کارشناسان بهداشت و HSE
۴
گزارش‌های تحلیلی، متنوع و کاربردی فردی و گروهی
بر اساس :
بازه سنی، جنسیت، واحدکاری، نوع بیماری و ...
۵
تعریف بدون محدودیت چارت سازمانی
۶
تعریف تمامی عناوین/سمت‌های شغلی سازمان
۷
تعریف وظایف، وسایل حفاظت فردی، الزامات شغلی و عوامل زیان آور هر شغل
۸
تعریف پروتکل‏های سلامت و فرایندهای منحصر به هر سازمان
۹
حذف نیاز به بایگانی فیزیکی اسناد کاغذی

بسته خدمات پایه

ارائه بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت بر اساس برنامه ملی ایراپن

خطرسنجی سکته قلبی و مغزی
غربالگری سرطان روده بزرگ
غربالگری سرطان پستان
غربالگری سرطان دهانه رحم
ارزیابی مواجهات ارگونومیک
غربالگری فعالیت بدنی
غربالگری تغذیه‌ای
غربالگری دهان و دندان
پرسنل سالم، کسب و کار سالم

گزارشات

نمونه گزارشات گروهی

وضعیت بیماری های شناسایی شده
وضعیت دموگرافیک ۱
وضعیت دموگرافیک ۲
وضعیت بینایی سنجی
وضعیت عوامل زیان‌آور
وضعیت شاخص توده بدنی
وضعیت معاینات
وضعیت شنوایی سنجی
وضعیت سنجش عملکرد ریه
وضعیت نوارقلب
وضعیت نظریه نهایی ۱
وضعیت نظریه نهایی ۲
وضعیت فشار خون ۱
وضعیت فشار خون ۲
وضعیت نتایج آزمایش‌ها ۱
وضعیت نتایج آزمایش‌ها ۲